söndag 2 maj 2010

Smaka på ordet: MAJ....Nu har vi gått in i månaden maj med alla löften och förväntningar inför sommaren. Man kan verkligen sjunga "Sköna maj välkommen"!!Inför första maj såldes i Sverige majblommor av ca 195 000 barn runt om i landet för att hjälpa andra barn. Majblommans syfte är att hjälpa barn och ungdomar i Sverige som har det besvärligt på grund sjukdom, handikapp eller social situation.


Majblomman lanserades 1907 av Beda Hallberg, en kvinna som sedan tidigare var engagerad i den frivilliga fattigvården i Göteborg, främst för att bekämpa det elände som följde i tuberkulosens spår. Majblomman skulle symbolisera vårens vilda blommor och skulle ha ett så lågt pris att alla hade råd att lämna ett bidrag genom att köpa en blomma. Dessutom skulle hela insatsen bygga på frivillig medverkan. Genom personliga kontakter fick Beda skolorna och scouterna att sälja blommorna. Första året sålde man 139 000 blommor för 10 öre styck och majblomma var därmed en succé.


Beda lanserade majblomman även i andra länder runt om i världen men på många ställen försvann majblomman i och med att tuberkulosen utrotades. Majblomman finns idag i Sverige, Finland, Norge och Estland. Årets blomma är i grönt, blått och gult - köp den du med!

1 maj har sedan antiken varit en profan festdag i Europa, just eftersom den räknats som vårens intåg. I USA har första maj traditionellt varit arbetarnas dag och på den internationella socialist-kongressen 1889 i Paris beslutade man att första maj skulle vara en dag för demonstrationer. 1939 blev första maj Sveriges första och enda borgerliga helgdag, alla andra helgdagar hade religiös anknytning.


Den första förstamajdemonstrationen i Stockholm 1890 samlade omkring 20 000 personer i tåget och på Gärdet var det inte mindre än 50 000 som lyssnade till talarna: socialisterna Hjalmar Branting, Hinke Bergegren, August Palm, R Hansen, P M Landin och K J Karlsson.

”I följd av ett beslut, enhälligt fattat på den internationella arbetarkongress, som förlidet år hölls i Paris, ha vi idag, den 1 maj 1890, i likhet med hela Europas och Amerikas klassmedvetna proletariat, samlats till en världsdemonstration för lagstadgad 8-timmarsarbetsdag.”

Dessa ord är hämtade ur den resolution som antogs på Ladugårdsgärdet i Stockholm vid Sveriges allra första förstamajdemonstration.

I början av 1900-talet var det inte ovanligt att SAC, kommunisterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna samlades i ett gemensamt tåg.

Första maj är allmän helgdag i Sverige sedan 1939. Fram till 2005 var första maj den enda av Sveriges allmänna helgdagar som inte hade någon koppling till, eller sammanföll med, Svenska kyrkans kyrkoår. Sedan 2005 är även nationaldagen allmän, icke-kristen helgdag.

Under andra världskriget fick första maj en nationell karaktär. Socialdemokrater och borgerliga manifesterade nationell enighet på första maj genom att tillsammans gå i "Medborgartågen för Sveriges frihet och oberoende”.

Inga kommentarer:

Summa sidvisningar