lördag 27 mars 2010

SOMMARTIDEN ÄR HÄR!!


PÅ SÖNDAG 28 MARS FÅR DU FLYTTA FRAM KLOCKAN 1 TIMME.

SOMMARTIDER.... kommer du ihåg Per Gessle?


Klicka på länken:
http://www.youtube.com/watch?v=pFU2QI0ZWdU


Sommartid innebär att lokaltiden justeras fram en timme under en del av året för att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren. Sommartid används i omkring 70 länder runt om i världen, mer än hälften av dem i Europa.
I tropikerna är sommartid ovanligt (men förekommer), eftersom skillnaden mellan sommar och vinter är mindre. Även i länder närmare polerna gör sommartid mindre nytta eftersom dagsljuset på sommaren i många fall sträcker sig hela det vakna dygnet (trots det har de länderna i allmänhet sommartid).
Efter det impopulära sommartidsförsöket i Sverige 14 maj-30 september år 1916, infördes sommartiden i landet först år 1980. Första året (1980) började sommartiden i Sverige första söndagen i april (6 april 1980) och avslutades sista söndagen i september (28 sept 1980), klockan 1.00 UTC.

Åren 1981-1995 började den svenska sommartiden sista söndagen i mars och avslutades sista söndagen i september. Från och med 1996 fick hela EU gemensam sommartid: den börjar från och med detta år sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. 2010 infaller sommartiden 28 mars till 31 oktober.

Inga kommentarer:

Summa sidvisningar